2012

Quasi una Fantasia

18 december 2012, 20.30 uur, De Link, Tilburg
20 december 2012, 20.30 uur, sacrementskerk, Breda

In de loop van zijn vijtigjarige componistenbestaan schreef daan manneke een groot aantal kamermuziekwerken. Taal en ruimte zijn belangrijke uitgangspunten voor zijn werk. Vocaal ensemble 's Otto Voces en studenten van het Fontys Conservatorium laten in Tilburg en Breda een afwisselend programma met zijn muziek horen.

Zie agenda

Quasi una fantasia3

SOUND THE TRUMPET!

Concert for organ and trumpet

In opdracht en op verzoek schreef ik voor het duo Piet van der Steen/Peter van Dinther (orgel/trompet) een 'concert for organ and trumpet' met de titel 'sound the trumpet'.
Deze compositie gaat het komend seizoen (2012/13) in première, op respectievelijk 23 en 28 september en 12 oktober; zie voor plaats en tijd de agenda van de site.
Het werk wordt uitgegeven bij Donemus, Amsterdam.
Het befaamde duo bestaat dit jaar 15 jaar en ik schreef dit werk ter gelegenheid van dit derde lustrum. Sedert jaar en dag zijn Van der steen/Van dinther enthousiaste en hoogst professionele ambassadeurs van mijn werk.
Ik wens het duo van harte geluk met hun jubileum en hoop op een nog jarenlange samenwerking. 

Jonge pianiste

Onlangs gaf de jonge pianiste Laurie (2011) een pianorecital in het centrum van Amsterdam. Ze werd door de recensenten alom geprezen voor haar feilloze techniek, haar perfecte timing en haar ronduit verbluffende performance. Ook haar gesproken (summiere) toelichtingen trekken de aandacht. Ze speelt uitsluitend eigentijds repertoire. In dit geval 'Clusters for both hands' en 'How to climb a piano'.
De foto’s zijn gemaakt tijdens haar recente optreden door Laurie's vader, de fotograaf Thomas Manneke.
www.thomasmanneke.com

lauriepiano1lauriepiano2

Cd: Daan Manneke 50 jaar Vocaal!

CDcover50jaarvocaal
"Daan Manneke leerde al als kind het Geneefs psalter liefhebben. Als een rode draad bepalen deze modale melodieën zijn gestaag groeiende oeuvre. Het is te horen in zijn De Zeven Laatste Woorden, waarin Psalm 22, die al bij de evangelist Markus in verband wordt gebracht met het lijden van Christus, een structurele rol speelt. Minstens zo belangrijk: het werken vanuit een traditie: zowel in de symmetrische opbouw, als in de woordverduidelijking verwijst het werk naar de Zeven Kruiswoorden van Heinrich Schütz. Kenmerkend ook: het subtiel gebruik van de fysieke ruimte, zoals onder meer te horen is in de verschillende soorten dubbelkorigheid. Het meest indrukwekkend aan het oeuvre van Manneke is de consistentie ervan: of je nu luistert naar de vroege Pseaume 121, de latere Pseaume 122 of het Cantique de Siméon: vanuit een aantal basistechnieken (modaliteit, canon, afwisseling, ruimtelijkheid en sonoriteit) bouwt Manneke aan kathedralen van klank." - Gerard van der Leeuw

Deze CD kwam tot stand in samenwerking met Capella Frisiae en de Prof. dr. G. van der Leeuw Stichting. Deze laatste stichting leverde een financiële en intentionele bijdrage. Van harte dank ik beide stichtingen voor hun voor mij zo inspirerende betrokkenheid en daadkracht rond mijn werk.

Uitvoering Eptaaf-Ricercare door Brisk/Camerata-Trajectina en het Gesualdo Consort

CameraTrajectina Brisk
Op verzoek en in opdracht van het Hemony Ensemble o.l.v. Simon Groot schreef ik in 2009 een compositie voor zes zangers en een klein ensemble op de beroemde tekst die Joost van den Vondel (1587-1679) schreef bij de dood van Jan Pzn Sweelinck (1562-1621) wiens 450e geboortejaar dit jaar - 2012 - overal in den lande wordt herdacht.
 
Uitvoeringen op:
- 2 maart 2012 in Arnhem om 20.15 uur; door
Camerata-Trajectina en Brisk
- 17 mei 2012 in Deventer om 16.00 uur; door
Camerata-Trajectina en Brisk
- 11 september 2012 in Nijmegen om 20.30 uur; door
het Gesualdo Consort

Zie ook
agenda.

Uit programma "De variërende Sweelinck" van Brisk + Camerata Trajectina:

Épitaphe Double
van Daan Manneke is het tweede hedendaagse werk op dit programma. Hij zegt er zelf over: “Het werk bestaat uit drie delen: Epitaaf (gezongen titel/opschrift], Canto en Ricercare. Na het gezongen opschrift (op meester Joan Pietersen Sweling ...) volgt een koraal dat bestaat uit vijf frasen. Het materiaal is sterk verwant aan het lied Mein junges Leben hat ein End. Stijgende en dalende toonladders beschrijven de lofzang van Vondels gedicht op zijn Amsterdamse congeniale stadgenoot Sweling. In de zesstemmige Ricercare wordt de melodie van de Canto in verschillende tempi gezongen; canons in proportie. Dit concept is een prachtig middel om polyfonie, meerstemmigheid, te bedrijven en dit principe werd in de renaissance veelvuldig en graag gebruikt. In mijn Ricercare wordt de samenklank zo dicht en ondoordringbaar dat het omgekeerde gebeurt: de polyfone lijnen vertroebelen en leiden tot steeds wisselende, clusterachtige samenklanken. Er is een soort “goddelijcke galm” gemaakt die eigenlijk ook nooit meer hoeft te eindigen en een soort eeuwigheid oproept. Deze tijdelijke “eeuwigheid” van enkele minuten wordt afgebroken door de inzet van Sweelincks eigen canon Vanitas Vanitatum, over de vergankelijkheid en de vluchtigheid van het leven. Overigens is een canon als vorm ook bij uitstek een stukje eeuwigheid: je moet een canon ergens - op afspraak- stoppen want “uit zichzelf” gaat hij gewoon door. Mijn Épitaphe-Double, de nieuwe naam voor deze versie, is een evocatie van de renaissance en een hommage aan onze grote Nederlandse Meester Sweling, Phoenix der Musijcke.”
 
Het Gesualdo Consort
Op Meester
IOAN PIETERSEN SWELING,
Phoenix der Musijcke, en Orgelist van Amsterdam.
 
Dit’s Swelings sterflijk deel, ten troost ons nagebleven,
‘t Onsterflijk hout de maat by Godt in ‘t eeuwig leven,
Daar streckt hy, meer dan hier kon vatten ons gehoor,
Een goddelijcke galm in aller Englen oor.
 
Epitaaf voor Jan Pzn Sweelinck
van Joost van den Vondel

CALEFAX speelt ArchipelVII/double in Het Verenigd Koninkrijk

CALEFAX-portret-zwartwit-fotograaf-DeenvanMeer
Mijn historie met het rietkwintet Calefax gaat terug naar de jaren ‘80: verschillende leden van het ensemble volgden mijn lessen analyse van de contemporaine muziek aan het Conservatorium van Amsterdam.
Uit die tijd stamt een flitsend arrangement van mijn compositie Gestures voor marimbasolo; (geschreven op verzoek van Peter Prommel) ook toen gearrangeerd door Raaf Hekkema!
Ik volg met grote aandacht het intussen wereldberoemde ensemble en mijn bewondering en fascinatie voor Calefax zijn gedurende al die jaren onverminderd.
Hun houding ten opzichte van de muziek(historie) is voorbeeldig: ijzingwekkend vakmanschap gepaard aan een quasi-roekeloze, flamboyante virtuositeit en eigenzinnigheid.
Een absoluut hoogtepunt vind ik persoonlijk hun recent op CD verschenen versie van Bachs Goldbergvariaties in Hekkema’s instrumentatie.  
Op mijn verzoek arrangeerde Raaf Hekkema mijn Archipel VII, een compositie voor harmonium uit 2002.
De harmoniumspeler Klaas Hoek speelt de oorspronkelijke versie op de CD Perfla! DMP-records, DVH 140127, 2009.
 
Over dit 'Archipel-concept' in één regel gezegd:
Verschillende (muzikale) eilanden - muzikale karakteristieken - die dicht bij elkaar liggen verschillen toch heel sterk van elkaar; na  ‘verloop van tijd ‘ ontstaat er (soms) een versmelting tussen bepaalde eilanden - een soort osmose -; andere eilanden verdwijnen en weer andere veranderen niet of nauwelijks.
Eén van die eilanden is in Archipel VII een citaat uit een harmoniumcompositie van César Franck: de Sortie in F.
Archipel VII/double is tevens een hommage aan César Franck, 1822-1890. De (muziek)letters van zijn naam zijn in de openingsmuziek als materiaal gebruikt: C E Es A [r] -  F [r] A [n] C [k]
De concerten worden gegeven in Cambridge, Ryedale en Buxton op resp 19, 22 en 23 juli.
Raadpleeg voor precieze gegevens de site van calefax of mijn site-agenda van de maand juli.
www.calefax.nl 
www.dmp-records.nl
www.daanmanneke.nl

Het Motet voor de Kardinaal

In 2003 schreef ik in opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst het a capella koorwerk Het Motet voor de Kardinaal voor drie ruimtelijk opgestelde koren. Het stuk werd geschreven ter gelegenheid van de 95e verjaardag van Theun de Vries (1907-2005) de schrijver van de gelijknamige roman. De première werd verzorgd door het Amsterdamse kamerkoor Cluster o.l.v. Romain Bisschoff.
De Vries’ roman evoceert de componist Josquin des Prés (ca.1440-1521). Op mijn beurt citeer ik in mijn compositie een motet van Josquin:
Tu solus qui facis mirabilia.
Interessant is het feit dat Josquin op zíjn beurt een madrigaal-fragment citeert van zijn beroemde voorganger Johannes Ockeghem, die leefde van circa 1410-1497.
Eigenlijk gaat mijn werk over de sensatie die een klank in een grote ruimte oproept: de echo’s, het versmelten-vervloeien-naderen-verdwijnen van de klank.
Cappella Breda trok in 2005 met dit stuk door het land en zette het tenslotte op een CD: Kapelmeester van de ruimte.
In de maanden
april en juni (2012) wordt het werk door twee prachtige kamerkoren uitgevoerd in Nederland, België en wellicht Italië.
Het betreft het kamerkoor Douce Mémoire uit Haarlem o.l.v. Felix van den Hombergh en het Brabants Kamerkoor o.l.v. Fokko Oldenhuis. Dit laatste koor voert tevens uit mijn
Ave Maria en Nu is van Kalifornies goud de tijd uit.
Ik ben erg gelukkig met deze uitvoeringen; zie voor precieze gegevens de
agenda van mijn site.

Capella Frisiae - zeven laatste woorden

Capella Frisiae, Zeven laatste woorden
Oude én nieuwe Passiemuziek van de Lage Landen

Capella Frisiae o.l.v. Gijs Leenaars
Dirk Luijmes - harmonium, piano
Edwin van der Wolf - slagwerk
Simon Haakmeester - slagwerk

Er is dit jaar meer in de Passietijd dan Bach!
Capella Frisiae voert o.l.v. Gijs Leenaars, de toekomstige chef-dirigent van het Groot Omroepkoor, een programma uit met oude en nieuwe Passiemuziek.
Daan Manneke, dé nestor van de Nederlandse vocale muziek, en Mark van Platen - hij won al eens een ‘Gouden Kalf’ voor filmmuziek - schreven speciaal voor Capella Frisiae twee fonkelnieuwe werken.

Programma
Josquin Dez Prez - Stabat Mater
Daan Manneke - Zeven laatste woorden
Orlando di Lasso - Stabat Mater
Mark van Platen - Attendite et videte


www.capellafrisiae.eu