Daan Manneke werd geboren op 7 november 1939.

Opleiding
Hij begon zijn professionele muziekstudie aan het Brabants Conservatorium te Tilburg (1963-1967): orgel bij H. Houët en
Louis Toebosch, compositie bij Jan van Dijk; nadien orgelstudie bij Kamiel D'Hooghe (Brussel) en compositie bij Ton de Leeuw (Amsterdam). Deze laatste studie werd afgerond met de 'prijs voor compositie'.

Werkzaamheden
Van 1972 tot 2008 was Daan Manneke verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Eerst als docent analyse van de eigentijdse muziek en improvisatie, vervolgens meer dan 20 jaar ook als docent hoofdvak compositie. Aan hetzelfde instituut richtte hij de afdeling compositie Jong Talent op en begeleidde vele jaren [zeer] jonge getalenteerde compositieleerlingen.
Daan Manneke is oprichter [1976] en leider van het kamerkoor Cappella Breda.

Publikaties
Naast diverse artikelen in verschillende muziektijdschriften publiceerde hij in 1978 het Werkboek voor improvisatie en groepscompositie (Amsterdam: Annie Bank, 1978).

Composities
Zijn werken zijn meestal in opdracht geschreven.

Prijzen
1967: Prijs voor jonge Zeeuwse kunstenaars van de Provincie Zeeland
1967: Eerste prijs in de orgelcompositie/speelwedstrijd te Averbode (B) met het bekroonde werk: Trois Petites Symphonies
1972: Prijs voor Compositie aan het Conservatorium van Amsterdam
1977: Fonteyn-Tuynhoutprijs voor het werk Three Times
1980: Hilvarenbeekse Muziekprijs voor het werk Pneoo
1985: Tilburgse compositieprijs voor het werk Er vallen stukken
1999: Cultuurprijs van de Provincie Noord Brabant
2000: Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw


2009: Oeuvreprijs van de Gemeente Breda
2014: Eervolle titel Honorair Kapelmeester van de Grote- of Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk van Breda
2018: Diplôme de Médaille d'Argent