2011

Verkrijgbaarheid drie psalmen

Sedert jaar en dag wordt mijn compositie het motet "Je lève mes yeux” (pseaume 121, 1962) veelvuldig wereldwijd uitgevoerd. De uitgevers van deze compositie zijn regelmatig gewisseld en op dit moment is het werkje te verkrijgen bij:
 
De Haske,
Postbus 744
NL-8440 AS Heerenveen
The Netherlands
phone: 0031- [0]513 -65 30 53
www.dehaske.com
choir@dehaske.com
 
De bestelnummers van de drie psalmen uitgegeven bij De Haske zijn: Je lève mes yeux (pseaume 121); 2812;  Je suis dans la joie (pseaume 122): 4216;  Voici, oh...(pseaume 133): 2811


For years my composition
"Je lève mes yeux” (pseaume 121, 1962) has seen frequent performances worldwide. This composition has quite often changed publishing houses, and is now available from:

De Haske,
P.O. Box 744
NL-8440 AS Heerenveen
The Netherlands
phone: 0031- [0]513 -65 30 53
www.dehaske.com
choir@dehaske.com

The order numbers of the three psalms published by De Haske are: Je lève mes yeux (pseaume 121); 2812; Je suis dans la joie (pseaume 122): 4216; Voici, oh...(pseaume 133): 2811

Komende uitvoeringen

De komende tijd is er een aantal werken van mij in uitvoering waar ik bijzonder gelukkig mee ben.
Zie ook de
agenda.
 
In volgorde:

Op
29 en 30 oktober zingt het Erasmuskoor uit Rotterdam, dirigent Koen van der Meer, mijn compositie Atrium, 1994, voor kamerkoor en vier trombones.
Ik schreef dit werk in opdracht van de Gemeente Breda ter herdenking van de vijftigste herdenking van de bevrijding van die stad.
De teksten zijn gekozen uit de Querela Pacis, [1517] van Desiderius Erasmus [ 1466?-1536]
Op het programma staat verder de Missa Sub Tuum Praesidium van de renaissancemeester Jacob Obrecht. Heel eervol om in één programma te staan met deze grootmeester.
zie verder voor plaatsen, tijden en medewerkenden:
www.erasmuskamerkoor.nl  en de agenda van mijn site.
 
Op
6 november voert het Leiderdorps Kamerkoor onder leiding van Béni Csillag mijn Psaume 121 en de Messe de Notre Dame uit. Het zijn a capella composities intussen uit een “ver" verleden. Hoewel mijn Messe de ND feitelijk een wereldse compositie is op teksten van Francois Villon, zijn de vijf onderdelen van dit stuk toch ook een soort Ordinarium; de vijf vaste delen  van een miscompositie. En verder is het een eerbetoon/evocatie aan één van mijn lievelingsstukken: de beroemde Messe de Nostre Dame van Guillaume de Machaut (1300-1377).
Beide stukken maken gebruik van de Franse taal, sedert jaar en dag mijn lievelingstaal.
zie voor gegevens:
www.leiderdorpskamerkoor.nl.
 
CD cover_nieuw
Op 12 november zal, ná het wekelijkse zaterdagmiddagconcert in de Utrechse Domkerk, om 15.30 uur, mijn nieuwe CD worden gepresenteerd, in de Dom.
Het is een uitgave van Discodom-Citypastoraat.
In opdracht van het NFP en op verzoek van de Domcantorij, cantor Remco de Graas, én de scheidende Domorganist Jan Jansen schreef ik een Concert voor drie koren en orgel, een Te Deum: het Tweede Utrechter Te Deum!
Voor het radioprogramma van de NTR Achter duinen en dijken volgde Aletta Becker het complete componeerproces, van eerste idee tot concertuitvoering van deze compositie op 5 maart van dit jaar.
Het programma is te zien via de link
www.radio4.nl/debedding.   
Op de CD staan dit CONCERT en de Kleine Kroniek voor Orgel uit 1964, met als ondertitel De Zonne Rijst. Vervolgens is het slotfragment uit mijn beiaardcompositie The Bells toegevoegd, gespeeld op de Domtoren, door Arie Abbenes. De CD begint met het luiden van de zes beroemde van Wouklokken (1505), in de Domtoren.
DSD1831270611inleg
Tevens leest Wim Arts  de prachtige gedichten van de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle waarop mijn Kleine Kroniek geïnspireerd is.
De titel van de CD: ‘t gaan balken lichts, dwers door den choor... verwijst naar het gedicht van Guido Gezelle: De zonne rijst....
zie verder:
www.zaterdagmiddagmuziek.nl

 
Ton de Leeuw- Festival in Breda
Tenslotte wijs ik van harte en met nadruk op het Ton de Leeuw- Festival dat gehouden wordt in de maand
november 2011 in Breda, de stad waar Ton de Leeuw een belangrijk deel van zijn jeugd doorbracht.
zie voor uitgebreide informatie: 
www.babelbreda.nl en www.tondeleeuwinbreda.nl.

Premiere SPATIUM in Sint Gertrudiskerk te Bergen op Zoom

Op zaterdag 3 september zal om 14.30u in de Sint-Gertrudiskerk van Bergen op Zoom, Grote Markt, mijn Spatium voor orgel worden uitgevoerd.
Het is de officiële première van dit werk, dat geschreven werd op verzoek en in opdracht van de Stichting Ibach-orgel te Bergen op Zoom. De uitvoering is in handen (en voeten) van de vaste organist van de Gertrudiskerk: Janno den Engelsman. 
De compositie is opgedragen aan Hans Smout, jarenlang de begeesterende “zangmeester" van de Lievevrouweparochie van Bergen op Zoom.
Spatium - ruimte - is een grootschalig werk dat uit zes delen bestaat.
De titels van verschillende delen zijn ontleend aan een tweetal motetten van Jacob Obrecht, die van 1479 tot 1484 als koorleider aan de Gertrudiskerk verbonden was.
Een bijkomstigheid: gedurende een aantal jaren - van 1959 tot 1964 - was ik als organist werkzaam aan deze Gertrudiskerk, toentertijd een Protestantse Gemeente. Ik bespeelde er het prachtige Del Haye-orgel (1771), dat tijdens de restauratie in 1972, bij een grote brand, verloren ging.
Het prachtige Ibach-orgel uit 1864 zal in grote en oorspronkelijke luister weer klinken.
Janno den Engelsman is een meester in zijn vak; behalve Spatium zal ook o.a. de Passacaglia van JS Bach klinken.
Ik verheug me bijzonder op deze dag en ik feliciteer de stichting, de parochie en de stad Bergen op Zoom van harte met dit prachtige en monumentale erfgoed.
 
www.brabantorgel.nl
www.janno.den.engelsman/antenna.nl
Hans Smout, hsmout@hetnet.nl 0164-241047
Secretaris Stichting Restauratie Ibach-orgel Bergen op Zoom: 0164-248198

Orgelsommer in Dornum, Duitsland


Op verzoek Andrea Liebig, organist en artistiek directeur van de jaarlijkse Orgelsommer in Dornum - Ost Friesland, Duitsland - schreef ik een compositie voor orgel. Het werk met de titel Kleines Orgelkonzert für Dornum wordt op 2 juli, 20.00u uitgevoerd in de St. Bartholomäuskirche in Dornum. De organist is Jos van der Kooy, die sedert vele decennia is een geweldige ambassadeur van mijn orgelwerk is. Er is een groot aantal activiteiten rond het beroemde von Holy-orgel gepland.
www.nachtorgel.de/programm.htm

TOPOS


Op de Internationale Koorbiennale wordt bij het openingsconcert op 24 juni, 20.00u, in de Grote-of Sint Bavokerk in Haarlem, mijn koorwerk TOPOS uitgevoerd. De uitvoerenden zijn het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Reinbert de Leeuw en Klaas Hoek, harmonium.
Ik ben buitengewoon gelukkig met deze uitvoering. Persoonlijk vind ik Topos een van mijn meest geslaagde stukken. De vier delen corresponderen met een levenscyclus, of met de perioden van een dag. De teksten zijn van Arthur Rimbaud, een van mijn lievelingsdichters: regelmatig heb ik voor mijn werk teksten van hem gebruikt.
De vier delen spelen zich op verschillende plaatsen van de kerk af. De tien zangers (4 sopranen, 2 alten, 2 tenoren en 2 bassen) nemen steeds een wisselende plaats in in de ruimte. Ook hun rollen zijn steeds anders: soms een éénstemmig tutti/koor, soms zijn er meerkorige "Cori Spezzati", dan weer tien solozangers of een solist tegenover een tutti.
De rol van het harmonium is ook een veelzijdige. Als klankkleur, als een soort basso/continuo, een bourdon of als een "instrumentaal" koor.
www.nederlandskamerkoor.nl
 
Later in het seizoen 2011/12 staat Topos gepland bij het Nederlands Kamerkoor en dan in samenwerking met het ensemble Calefax. Alweer een prachtig cadeau.
Ik hoop van harte jullie aan te treffen op de  "PLAATS" waar TOPOS gaat klinken.

Psalmenrequiem
Het Psalmenrequiem heb ik in 2004 geschreven naar aanleiding van een privé- opdracht van Paul Hameleers. Hij was een musicus die samen met Felix de Nobel ooit het Nederlands Kamerkoor oprichtte. Er was een tragische aanleiding: één van zijn zonen was aan een hartstilstand overleden. Paul Hameleers wilde een requiem laten maken ter nagedachtenis.

Het was een opdrachtwerk in de meest directe zin van het woord. Beter kon je het eigenlijk niet hebben. Hameleers en ik hebben overlegd over de opzet van de compositie. Daarbij was één woord van hem vaak genoeg om mij weer op het goede spoor te zetten.

We kozen ervoor om wél de gebruikelijke misdelen van het requiem te gebruiken maar niet met de bijbehorende Latijnse tekst. In plaats daarvan kwamen psalmteksten uit de bijbel die pasten in het karakter van het betreffende misdeel. Deze zijn weliswaar ook in het Latijn maar geven het werk een meer open, oecumenisch karakter.

Paul Hameleers kende mijn werk en wist dus voor welk muzikaal idioom hij koos. De muziek is niet modernistisch maar grijpt terug op de oude en middeleeuwse muziek. De keuze voor de harp is gemaakt op voorspraak van Hameleers. Hij stelde voor om het instrument te kiezen dat ook in de bijbel door (profeet) David wordt bespeeld ter begeleiding van zijn psalmteksten.

De eerste uitvoering van het Psalmenrequiem vond plaats in 2005 in de Noorderkerk in Amsterdam. De uitvoerenden waren leden van het Groot Omroepkoor onder leiding van Frank Hameleers, een andere zoon van Paul Hameleers. Het was een gebeurtenis die me nog steeds in het geheugen staat gegrift. De bijzondere ontstaansgeschiedenis en première van het werk maken het tot één van de composities die me het meest na aan het hart ligt.

Nadien is het Psalmenrequiem nog meermaals in verschillende versies uitgevoerd. Er is een arrangement voor strijkers in plaats van harp gemaakt en het is een keer met een kleiner bezet koor en twee harpen uitgevoerd. Tegenwoordig juich ik de uitvoering van mijn composities in een andere zetting toe. Ik neem daarin een voorbeeld aan de manier van werken die in de Renaissance gebruikelijk was en ben vaak juist benieuwd welk ander licht dat op mijn werk werpt.

Hoite Pruiksma heeft als dirigent van Capella Frisiae meermaals koorwerken van mij uitgevoerd. Ook hij is iemand die, op een heel muzikale manier, de compositie een eigen draai geeft. Met Luuk Tuinder, de dirigent van deze uitvoering, heb ik inmiddels ook gesproken. Ik kijk uit naar de concerten en kom zeker luisteren.

Componeren achter de duinen


Componeren achter duinen en dijken is een tiendelige serie over componeren in Nederland. Uit zoveel kwaliteit kwantiteit en diversiteit is het niet eenvoudig om maar tien componisten te selecteren. Behalve voor kwaliteit kozen we voor een representatieve mix van verschillende generaties componisten, mannen en vrouwen van wie de roots soms buiten Nederland liggen.

De documentaires zijn geen componistenportretten, maar verslagen van de totstandkoming van een compositie. De componist wordt gevolgd vanaf het eerste idee tot de uitvoering van zijn compositie.

De website
www.radio4.nl/debedding biedt extra informatie over inspirerende plekken, het compositie-atelier, de naaste omgeving, grote voorbeelden, collega's en het contact met musici en media. Kortom, een verslag van de geboorte van muziek in het oog van de storm.

Componeren achter duinen en dijken wordt uitgezonden in het NTR-programma De Bedding, hét wekelijkse documentaireprogramma van Rado 4 met de focus op muziek.

Iedere zaterdag op Radio 4 van 23.00 tot 00.00.

Op zaterdag 19 maart 2011 in deze serie een documentaire over Daan Manneke.

Een kathedraal van klank door Aletta Becker.
"Daan Manneke (1939) is een veelzijdig musicus: organist, koordirigent, docent en componist van een groot oeuvre, waarvan de voltooiing nog lang niet in zicht is. Hij is gefascineerd door muziek van de 12e-eeuwse Notre-Dame School en de polyfonie uit de Renaissance. Zijn favorieten zijn Bach en Bruckner, Igor Stravinsky, Olivier Messiaen en Györgi Ligeti, Yannis Xenakis en altijd weer volksmuziek, waarvandaan ook. 'Al mijn muziek heeft met vocaliteit te maken: ademen, naderen en verdwijnen, verdichten en uiteenvallen en het belangrijkste begrip is RUIMTE.'
Alette Becker volgt Manneke bij het componeren van een nieuw werk voor orgel en drie koren in ruimtelijke opstelling, dat op 5 maart 2011 z'n première beleeft in de Utrechtse Domkerk."

Werk van Daan Manneke in uitvoering

Seizoen 2011


voor uitvoeringen: zie Agenda

foto voorkant: Thomas Manneke uit het boek: Odessa ISBN 10 3-932187-61-X www.thomasmanneke.com ontwerp: Grafisch ontwerpbureau Ons brood