Psaume 122

Je suis dans la joie quand on me dit
Allons à la maison de l'Éternel!
Nos pieds s'arrêtent Dans tes portes, Jérusalem!
Jérusalem, tu es bâtie Comme une ville dont les parties sont liées ensemble.
C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, Selon la loi d'Israël, Pour louer le nom de l'Éternel.
Car là sont les trônes pour la justice, Les trônes de la maison de David.
Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos!
Que la paix soit dans tes murs, Et la tranquillité dans tes palais!
A cause de mes frères et de mes amis, Je désire la paix dans ton sein;
A cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, Je fais des voeux pour ton bonheur.


Que la gloire soit au Père au Fils au Saint Esprit
comme elle était à l'origine,
maintenant et toujours
et pour les siècles des siècles,
Amen.
Psalm 122

Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!
Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem!
Jeruzalem is gebouwd als een stad
die hecht samengevoegd is.
Daarheen trekken de stammen op,
de stammen van de HEERE,
om de Naam van de HEERE te loven.
Want daar staan de zetels van het recht,
de zetels van het huis van David.
Bid om vrede voor Jeruzalem,
laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.
Omwille van mijn broeders en mijn vrienden
spreek ik nu: Vrede zij in u!
Omwille van het huis van de HEERE, onze God,
zal ik het goede voor u zoeken.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in den beginne, nu en immer
tot in de eeuwen der eeuwen,
Amen


Klik
hier voor de bladmuziek